שירותי ליווי ותפעול למעסיק

 אגם פתרונות – תבצע ותלווה את המעסיק ממבחר השירותים שיבחר ושיוסכמו המפורטים כדלקמן:

*עדכון בדבר שינויים אישיים, שחלו במצבם של העובדים, ואשר ימסרו לסוכנות הביטוח, על ידי המעסיק, למול הגופים המוסדיים ו/או העובד.

*טיפול בסיום העסקה של עובדי המעסיק מול הגופים המוסדיים והוצאת הכנה ל 161.

*יעוץ מקצועי שוטף למעסיק על שינויים רגולטוריים וביטוחיים בתחום הפנסיוני.

*סיוע, טיפול והכוונה של עובדי המעסיק בעת מילוי טופסי תביעה ביטוחית למול הגופים המוסדיים.

*הגשת בקשת מידע חד פעמית לכלל הגופים המוסדיים שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר המנוהל לטובת העובד במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, על פי דרישה.

*הוצאת דוחות עיתיים למעסיק על פי צורך.

*תכנון, הקמת ו/או התאמת המערך הפנסיוני בהתאם לנתונים האישיים של העובדים- כולל בדיקה במסלקה הפנסיונית ופגישה עם העובד.   

*ליווי שוטף של העובדים בנושאי הגדלות ושינויי שכר, שינויים במצב רפואי.

*פגישות תקופתיות . 

*תכנון פרישה מלא  כולל שיקוף, טיפול  בנושא מס, פיצויים וכ’ו, סימולציות לעובד ובחירת מסלול מתאים תכנון מיטבי לעובד ליווי משלב התכנון ועד קבלת הקצבה

*אגם – תעשו לי סדר! יישור קו חד פעמי – פגישות אישיות עם כל העובדים, שיקוף מצב, בדיקת התאמות ועמידה בחוק מבחינת תקציב, מערכת שכר, הפקדות שוטפות ,כיסויים ביטוחיים מתאימים.

שירותי תפעול – כולל סליקה 

*הסוכנות תעניק למעסיק שירותי תפעול, כהגדרתם בחוק, כדלקמן:

*טיפול ודיווח בכל הנוגע להפקדות הכספים של עובדי המעסיק לגופים המוסדיים השונים.

*עדכון ודיווח למעסיק על הפקדות הכספים אשר בוצעו על ידי סוכנות הביטוח לגופים המוסדיים.

*טיפול בהיזונים חוזרים והבקרה הדרושה לשם הסדרת התשלומים של המעסיק עבור עובדיו מול הגופים המוסדיים, ככל שיהיו כאלו.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

ביטוח לרכב חשמלי מבוסס על פוליסת ביטוח מקיף לרכב וכולל התייחסויות להיבטים ייחודיים כמו: כיסוי לעמדת טעינה ביתית והתאמת כיסוי שירותי דרך וגרירה למקרים של התרוקנות הסוללה.
להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).
משאיר את הסיכויים לשיקול דעתו של הקבלן ומתייחס ברצינות יתרה לסיכונים הנרחבים של הענף.
משאיר את הסיכויים לשיקול דעתו של הקבלן ומתייחס ברצינות יתרה לסיכונים הנרחבים של הענף.
שירות תיקונים מקיף למוצרי חשמל כולל במתנה שירות לדוד שמש/חשמלי.
מכסה אתכם ואת הבנק המלווה מפני נזקים אפשריים בנכס המבוטח.