גילוי נאות

אגם פתרונות א.פ סוכנות לביטוח 2010  בע”מ – הינה סוכנות פנסיונית ולא יועץ פנסיוני.
אגם פתרונות פועלת  על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  (עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התס”ה 2005.
אגם פתרונות  הינה סוכנות ביטוח הפועלת בתחום הביטוח הכללי (אלמנטרי), בתחום הביטוח הפנסיוני והפיננסים ואינה יועצת פנסיונית.

לאגם פתרונות זיקה לחברות הבאות:
בביטוח הפנסיוני: מגדל, הראל, פניקס, כלל,
בקרנות הפנסיה: מקפת החדשה, פניקס פנסיה, הראל פנסיה. כלל עתודות
בגופים הפיננסיים: מגדל שוקי הון, הראל פיננסים,  הכשרה ביטוח, אלטשולר שחם
בביטוח האלמנטרי : הפניקס, מגדל, כלל, הראל, שומרה, הכשרה, מנורה, איילון

לסוכנות יש זיקה ו/או אינטרס כלכלי למוצרים הפנסיוניים והפיננסים שהיא משווקת, לרבות קבלת עמלות ופרסים.