צוואות

אנו בסוכנות הביטוח אגם פתרונות מלווים את לקוחותינו בכל תחומי החיים ואמונים בין היתר על ההגנות הפיננסיות של משפחתם בעתיד. ליווי לקוחות ומשפחות מצריך מאתנו541 הכרות רחבה ביותר של צרכים וסיכונים שעלולים לסכן את האיתנות הפיננסית והמשפחתית של לקוחותינו. לשם כך יצרנו בין היתר, קשר עם משרד עו”ד המתמחה בתחום הצוואות וההגנות המשפטיות הנדרשות בתכנון העתידי פיננסי של התא המשפחתי.
חשוב לדעת – לקוחות סוכנות הביטוח אגם פתרונות זכאים לקביעת פגישה ראשונית להתייעצות עימם.

על מה מדובר?

כתיבת צוואה היא חשובה, כי היא זו שקובעת איך יחולק עיזבונו של האדם לאחר מותו. אך אצל אנשים רבים, שנות החיים האחרונות מלוות בקשיים בקבלת החלטות ובניהול העניינים והנכסים, בגלל חוסר בצלילות דעת ובגלל בעיות רפואיות שונות.

כדי לפתור את הבעיה, קיים הסדר משפטי חדש שנקרא “ייפוי כוח מתמשך”.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

“ייפוי כוח מתמשך” הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות, התשכ”ב – 1962 (להלן: “החוק”).

הסדר החדש מאפשר לאדם לתכנן את העתיד בחייו כראות עיניו ובאופן שקול ומושכל, בעודו בעל כשירות, רצון חופשי ודעה צלולה, ולמנות לשם כך מיופה כוח מטעמו, איש אמונו, שיהיה מוסמך לקבל החלטות בנוגע לענייניו ולבצען, אם וכאשר הממנה לא יוכל עוד לנהל את ענייניו באופן עצמאי (או כפי שהגדיר החוק: “אינו מסוגל להבין בדבר”).

מינוי מיופה כוח לא מצריך החלטת בית משפט ואינו כפוף לאישור כלשהו בדבר כשרות הממנה. האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק “הממנה”, והוא יכול לקבוע באילו עניינים יוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שימנה, ומה יהיו סמכויותיו.

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על ענייני רכוש. כלומר, מיופה הכוח מקבל לידיו את הסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים שלכם, לכספיכם ולהתחייבויותיכם. כך למשל, תוכלו לקבוע שאתם רוצים לממן את לימודי האוניברסיטה של נכדיכם, או שתרצו לקבוע מה יהיה גובה המתנה שתרצו להעניק לנכדיכם בהגיעם לגיל מצוות.

בנוסף, אפשר לקבוע שייפוי הכוח המתמשך יחול על עניינים אישיים, כולל עניינים רפואיים. זה אומר טיפול ברווחתכם, באיכות חייכם, סיפוק צורכיכם היום-יומיים, שמירה על אורחות חייכם התרבותיים והדתיים, דאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, אחריות לבחירת מקום מגורים ועוד, כל עוד מתאפשר הדבר.

כמו כן, קיימת אפשרות לייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד.

ייפוי הכוח נכנס לתוקף כאשר האדם הממנה לא מסוגל להבין עוד ולקבל ההחלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח מצד הממנה.

צוואה

צוואה היא מסמך משפטי בה אדם מורה כיצד יחולק העיזבון שלו לאחר מותו. העיזבון כולל נכסי מקרקעין, כספים, רכוש, וזכויות וחובות שצבר האדם בימי חייו
חשוב לערוך צוואה במהלך חיינו על מנת שנהיה בטוחים שהעדפותינו בנוגע לחלוקת רכושנו תתמלאנה כלשונן. מוטב להכין צוואה בייחוד אם יש לכך סיבה חלילה, אך כדאי לערוך צוואה בכל מקרה, גם אם לא קיים חשש שמעורר את הצורך בה. אדם יכול לשנות את צוואתו ככל שיחפוץ במהלך חייו, והצוואה הקובעת היא הצוואה האחרונה שנוסחה לפני המוות (לכל צוואה נוסף סעיף הקובע כי היא מבטלת את הקודמות לה).

כדאי מאוד לערוך צוואה כדי למנוע סכסוכים בין קרובי המשפחה על חלקם בעיזבון, כיוון שחוק הירושה קובע חלוקה על פי ערכו של הרכוש בלבד. צוואה, לעומת זאת, יכולה לקבוע באופן חד ומדויק איזה רכוש יעבור לאיזה קרוב.

פטירתו של בן משפחה הוא מאורע שיש בו קושי נפשי רב עבור בני המשפחה הנותרים, וסכסוכים אודות רכוש עלולים להרחיקם זה מזה בתקופה בה הם זקוקים זה לזה יותר מכל. יתרה מכך, סכסוכי עיזבון נוטים להיגרר במשך שנים ארוכות ואף לפגוע בשלמות המשפחה. בכוחה של צוואה מדויקת, הקובעת חלוקת רכוש ברורה, למנוע מצבים קשים כגון אלו.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.
ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית, כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים והוא נותן פתרון בריא להמשך העשייה בחברת שותפים.
להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).
מעניק כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועית.
מכלול כיסויים ביטוחיים להגנת העסק ממגוון סיכונים. מניזקי רכוש, צד ג’, אחריות מקצועית, סייבר, אובדן רווחים ועוד.
הגנה מפני התקפות סייבר.