פריסת מס


בעת עזיבת מקום עבודה או בזמן הפרישה, על מנת להקטין את נטל המס על כספי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים,  ניתן לשקול לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס לכמה שנים ובכך להקטין את הנטל הכלכלי של הפורש בטווח המידי.

איך קובעים את מספר השנים לפריסה?

פריסה לאחור – ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור:  בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.

פריסה קדימה – יש כלל נוסף, על כל 4 שנות עבודה מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות מס.

 כמובן שההחלטה האם כדאי לבצע פריסה ואם כן אז על פני כמה שנים לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס (בכפוף למגבלות) היא של העובד או הפורש ועליו לקבל את ההחלטה בהתאם לצפי ההכנסות העתידיות בשנים שלאחר עזיבת מקום העבודה או הפרישה או להיסטוריית ההכנסות בשנים שלפני עזיבת מקום העבודה או הפרישה.

ממה מושפעת הפריסה ואיך נקבע החיוב הסופי במס על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס?

במידה ובחר העובד או הפורש בפריסה קדימה, הפריסה מושפעת מכל הכנסה חייבת במס שולי שיש לעובד או הפורש החל ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. לדוגמא, הכנסה ממקום עבודה חדש, קצבה חודשית (למעט קצבה פטורה ממס) ובמידה ושנת הפריסה הראשונה היא השנה בה עזב את מקום העבודה או פרש, גם פדיון ימי חופשה, תשלומים אחרים ומשכורת שקיבל העובד או הפורש עד למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה. במקרים בהם העובד או הפורש עזב את מקום העבודה או פרש לפני גיל הפרישה המוחלט הקבוע בחוק וקיבל דמי אבטלה, גם לדמי האבטלה תהיה השפעה על הפריסה. במילים פשוטות, ההכנסה היחסית החייבת במס ממענקי הפרישה וכספי הפיצויים, בכל אחת משנות הפריסה, מתווספת לכלל ההכנסות של העובד או הפורש ויוצא מכך כי שיעור המס השולי האפקטיבי החל על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים שנפרסו, נגזר מכלל ההכנסות החייבות במס שולי, מכל המקורות, על פי מדרגות המס.

האם יש משמעות כספית למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה במהלך השנה ? מה תהא שנת המס הראשונה בפריסה קדימה?

 מועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה במהלך השנה, בחלק המקרים, גם לו יש משמעות כספית. בהתייחס לפריסה קדימה – עזיבת מקום עבודה או פרישה לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה בהכרח תהיה אותה השנה בה העובד עזב את מקום העבודה או פרש ומאחר ובאותה שנת המס הייתה לעובד הכנסה מעבודה עד למועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה וייתכן ושולמו לו במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה תשלומים נוספים כדוגמת פדיון ימי חופשה. כתוצאה מכך,  ייתכן ושיעור המס השולי שיחול על מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס יהיה גבוה יותר (לא בהכרח, מותנה בבדיקת כל הנתונים האישיים של העובד או הפורש).

 יש לציין כי עזיבת מקום עבודה או פרישה החל מה- 30 בספטמבר באותה השנה (כולל), תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה לפי בחירת הפורש בין 2 החלופות הבאות: השנה בה הוא עזב את מקום העבודה או פרש (שנת הפרישה) או שנת המס הבאה לאחריה, בה ייתכן ולעובד או לפורש צפויה ירידה משמעותית בהכנסה החייבת במס ושיעור המס השולי שלו יהיה נמוך יותר.

איך זה עובד?

במעמד הטיפול בפרישה  מול מס הכנסה ואישור פקיד השומה לפריסה, נקבעת שנת הפריסה הראשונה ומקדמה לתשלום המס.

ההתחשבנות הסופית נעשית במסגרת חובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בגין כל אחת משנות הפריסה (כאשר נדגיש כי לעניין פריסה קדימה, לפי הנחיות רשות המסים, בכל מקרה חלה חובה להגיש דוח שנתי גם בגין השנה בה בוצעה הפריסה).

 רק בתום כל שנות הפריסה ניתן יהיה לדעת מהו סך המס ששולם בפועל, ואולם, כמובן שניתן להעריך את סך המס לתשלום, כבר במועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה, בהתבסס על הנחות חישוב סבירות, תוך קבלת סיוע מאיש מקצוע מתאים.

דוגמאות:

פריסה קדימה – מומלצת למי שצפויה לו ירידה בהכנסה החל ממועד עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.

פריסה אחורה –עשויה להתאים לעובד אשר יצא לחופשה ללא תשלום במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה (עד 6 שנים) או לעובד שמשכורתו החודשית הייתה קטנה יותר במהלך השנים שקדמו לשנת עזיבת מקום העבודה או הפרישה ובמקרים נוספים, בכפוף לבדיקה אישית.

כחלק מהשרות אותו אנו מעניקים לפורש במחלקת הפרישה , אנו בסוכנות אגם פתרונות יודעים כיצד להתייחס לסוגיית פריסת המס כחלק מתכנון עתידו הפיננסי של הפורש. אנו ממליצים  לכל פורש, לפני יציאתו לפרישה לפנות אלינו ולדאוג למיצוי זכויותיו ובמקביל לדאוג לתוכנית פרישה רצינית ומקצועית שתדאג לרווחה כלכלית לשנים רבות!

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

משכנתא הפוכה היא הלוואה הניתנת לך בעבור שעבוד נכס. ההלוואה היא לכל מטרה ואין צורך להחזיר אותה במועד ידוע מראש.
תאריך היציאה לגמלאות מהווה נקודת זמן משמעותית ביותר עבור האדם הפורש. ההכנה לפרישה כוללת בניה חדשה של תקציב שוטף ותקציב להוצאות חד פעמיות, תזרים חודשי מתוכנן לפרישה מוצלחת.
פיצויים בקופות. השלמת חוב ותק פיצויים. פדיון ימי מחלה. פיצוי בגין אי הודעה על פרישה. מענק שנים עודפות. מענק הסתגלות. דמי שתיקה.
במידה והגעת לגיל פרישה אשה 62, גבר 67 – בדוק זכאותך להטבת מס משמעותית!!!
אל תזניח את עצמך : ניצול הטבות מס. הגנות ביטוחית, אובדן כושר עבודה. חוק פנסיית חובה.
מהי צוואה? איך עורכים צוואה? מה זה יפוי כח מתמשך? חשוב לכולם!!!