פנסיה תקציבית לבעלי שליטה

באם אתה בעל עסק שהינו גם בעל שליטה – חשוב שתקרא!

בשנת 2012, תיקון 190 הביא בשורה גדולה לציבור בעלי השליטה שעד להעברתו נמנעו מלחסוך לפנסיה. סעיף זה מתקן את המצב בו במשך שנים, הגבילו את בעלי השליטה בחברות להפקיד לעצמם לטובת חסכון פנסיוני, וכתוצאה מכך הגיעו בעלי שליטה לגיל פרישה עם פנסיה חודשית נמוכה.
במשך שנים הפלו לרעה את בעלי שליטה בחברות בבעלות היות ועד שנחקק יכל בעל השליטה לחסוך לפיצויים או לתגמולים וזאת עד לתקרה של 11,950 ש”ח לשנה בלבד (נכון לשנת 2011).

מה התחדש?

סעיף זה מאפשר לבעל שליטה לקבל פנסיה ישירות מהחברה שבבעלותו.
כך למשל, ניתן לבצע משיכה של הרווחים שצבורים בחברה לאורך השנים ללא תשלום מס דיבידנד!
בנוסף, ניתן לשלם פנסיה תקציבית גם לבני המשפחה של בעל השליטה שעבדו לאורך השנים בחברה.

למי זה מתאים?

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מתאימה בעיקר לבעלי שליטה שהגיעו לגיל פרישה ומעוניינים לפרוש מהחברה ולמשוך פנסיה מכספי החברה הצבורים.
יחד עם זאת, היא מתאימה גם לבעל שליטה בכל גיל שמעוניין לפרוש או לתכנן את פרישתו לעתיד.
ניתן לבצע פנסיה תקציבית בתנאי שהעסק ממשיך לפעול “כעסק חי” בשנים שלאחר הפרישה.

מי זכאי לפנסיה תקציבית לבעלי שליטה?

הזכאות לפנסיה תקציבית הינה ל*בעל השליטה או קרובו בהתאם להגדרת “בעל שליטה” לפי פקודת מס הכנסה. במקרה פטירה, ניתן להמשיך לשלם את הקצבה לשאריו לכל החיים.
(אלמנה וילדים עד גיל 21). קצבת השארים תהא פטורה ממס על לתקרת קצבה מזכה בסך של 8,510 ש”ח (נכון לשנת 2020).

האם על הבעל שליטה לפרוש מהעבודה בחברה?

כן. הסעיף מחייב פרישה מוחלטת וסיום יחסי עובד – מעביד בחברה.
האם על בעל השליטה למכור את המניות בחברה?
לא. הוא יכול להישאר בעל מניות וחבר דירקטוריון אך ללא פעילות בחברה.

איך משולמת הקצבה טכנית?

הוצאת תלוש קצבה רגיל ( כמו תלוש משכורת ) על ידי החברה המשלמת.
מצד החברה – הפנסיה המשולמת היא הוצאה מוכרת עד לתקרה. התקרה מחושבת כמכפלת השכר הממוצע הנומינלי השנתי כפול 1.5% (ראה דוגמא בהמשך).
מצד בעל השליטה – מדובר בקצבה לכל דבר ועניין. קצבה זו ממוסה לפי מדרגות המס הרגילות ונחשבת כהכנסה מיגיעה אישית לכל דבר ועניין.
הפנסיה התקציבית נחשבת לקצבה מזכה ונהנית מפטור ממס על לתקרה של 52% מתקרת קצבה מזכה (8,510 ש”ח לשנת 2020). הפטור יעלה במדרגה נוספת ויכול להגיע עד 67% מתקרת קצבה מזכה.
על הפטור חלה נוסחת הקיזוז . משיכת פיצויים פטורים פוגעת בפטור ממס שניתן לקבל על קצבה מזכה ומפחיתה את תקרת ההון הפטורה.
כלומר, בעל השליטה יוכל לבצע משיכה של תשלומים פטורים ממס בדומה לפנסיונר שמקבל פטור ממס על הפנסיה באמצעות קיבוע זכויות.
דוגמא מספרית: בעל שליטה עבד בחברה 30 שנה. השכר הממוצע הינו 20,000 ש”ח בחודש.
החברה תוכל לשלם לבעל השליטה פנסיה תקציבית בסך של 9000 ש”ח לחודש.
20,000 ש”ח * 30 שנים * 1.5% = 9000 ש”ח לחודש.

מה חשוב לדעת?

*השכר הקובע לעניין חישוב הממוצע לקביעת פנסיה תקציבית לבעלי שליטה הינו השכר ברוטו (כפי שמופיע בסעיף 158 בדוח השנתי).
*כיום בשוטף, בעל השליטה יכול לבצע הפרשות לפיצויים ולתגמולים. התקרה להפקדת פיצויים עומדת על 12,420 ש”ח (נכון לשנת 2020), והפרשה לתגמולים בדומה לעובד שכיר רגיל. כלומר, יכול לבצע הפקדה לתגמולים בגובה 7.5% מתקרת שכר של עד 2.5 פעמים שכר ממוצע במשק (26,378 ש”ח נכון לשנת 2020), כולל מרכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה וביטוח חיים.
*עמדת מס הכנסה היא שהקצבה אינה נחשבת לקצבה מזערית לעניין הפקדה לתיקון 190 מכיוון שהקצבה לא בהכרח תשולם לכל החיים (לדוגמא: עסק שהפסיק את פעילותו)
*סעיף 32(9) הוא הסעיף בפקודת מס הכנסה.

“בעל שליטה” – מי שמחזיק במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:
(א) ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה.
(ב) בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם.
(ג) בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים.
(ד) בזכות למנות מנהל.

“קרובו” – (1) אדם וקרובו; “קרוב”, לענין זה – בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה.

מה חשוב ונכון לעשות?

פנו אלינו – סוכנות הביטוח אגם פתרונות על מנת שנבחן ביחד אתכם האם אתם עומדים בקריטריונים וכיצד נכון לפעול על מנת למקסם את החיסכון הפנסיוני שלכם!

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

משכנתא הפוכה היא הלוואה הניתנת לך בעבור שעבוד נכס. ההלוואה היא לכל מטרה ואין צורך להחזיר אותה במועד ידוע מראש.
תאריך היציאה לגמלאות מהווה נקודת זמן משמעותית ביותר עבור האדם הפורש. ההכנה לפרישה כוללת בניה חדשה של תקציב שוטף ותקציב להוצאות חד פעמיות, תזרים חודשי מתוכנן לפרישה מוצלחת.
פריסת מענק פרישה ופיצויים חייבים במס. בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, מומלץ לשקול לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס
פיצויים בקופות. השלמת חוב ותק פיצויים. פדיון ימי מחלה. פיצוי בגין אי הודעה על פרישה. מענק שנים עודפות. מענק הסתגלות. דמי שתיקה.
במידה והגעת לגיל פרישה אשה 62, גבר 67 – בדוק זכאותך להטבת מס משמעותית!!!
אל תזניח את עצמך : ניצול הטבות מס. הגנות ביטוחית, אובדן כושר עבודה. חוק פנסיית חובה.