פוליסה ייעודית – קבלנים חברי קהילת בונים בית

פוליסת קבלנים פתוחה המבטחת  את מחזור העבודות /פרוייקטים  במהלך תקופת הביטוח.

הפוליסה מותאמת באופן אישי לצורכי הקבלן.

הפוליסה הינה פוליסת מטרייה הכוללת את מזמין העבודה, קבלנים, קבלני משנה ו/או מי מטעמו של הקבלן המבצע עבודה בפרוייקט.

 

תקופת ביטוח 12 חודש. תקופת ביצוע פרוייקט 24 חודשים.

 • תקופת תחזוקה מורחבת 24 חודשים.
 • נזק עקיף מתכנון לקוי – מלוא שווי הפרויקט.
 • נזק ישיר מתכנון לקוי – 750,000 ₪.
 • מתקנים וציוד עזר – 800,000 ₪ , מקסימום לפריט 30,000 ₪.
 • נזק למבני עזר – 800,000 ₪.
 • כיסוי לפינוי הריסות – 800,000 ₪.
 • כיסוי במקרה של נזק לרכוש סמוך – 800,000 ₪.
 • כיסוי במקרה של נזק לרכוש עליו עובדים –800,000 ₪.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים – 800,000 ₪.
 • הוצאות מניעת נזק – 800,000 ₪.
 • הוצאות לאחר נזק עקב דרישת רשויות – 800,000 ₪.
 • פרעות ושביתות למעט טרור כלול – 800,000 ₪.
 • רכוש שמחוץ לאתר הפרויקט – 800,000 ₪.
 • רעד והחלשת משען – 1.200,000 ₪.
 • הוצאות מניעת נזק – 800,000 ₪ משווי פרויקט הצלה ומנע.
 • הפסקת עבודה של עד 90 יום הפוליסה בכיסוי מלא.
 • אפשרות להוספת כיסוי נזקי זדון ופריצה – נדרש לעמוד בתנאי המיגון בפוליסה, כולל שמירה.
 • כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע.

אחריות כלפי צד שלישי:

גבולות אחריות למקרה ולתקופה – 6,000,000 ₪.

ביטול שיבוב תביעות של המוסד לביטוח לאומי – 6,000,000 ₪.                           

נזקי גוף בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה ואין חובה חוקית לבטחו. 

מלוא גבול אחריות.

נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים 6 מליון ₪.

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים  מפגיעה 800,000 ₪.

ביטוח חבות מעבידים:

גבולות אחריות למקרה ולתקופה – 20,000,000 ש”ח.

ייחודי -ללא צורך בדיווח בעבודות תחזוקה ותיקון עד 30,000 ₪.

הפוליסה מיועדת לעבודות בנייה פרטית, עבודות שלד ועבודות שיפוץ פנים.

כיסוי לעבודות הכוללת תוספות בנייה ו/או הסרת ו/או נגיעה באלמנטים תומכים ו/או עבודות גמר בשלד מותנה בקיום ובממצאי סקר מיגון הנדסי מקדים.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

הפתרון המושלם לבעלי נכסים: ביטוח מקיף לשכירות קצרת מועד/ שכירות בשיטת Airbnb ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות.
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.
ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית, כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים והוא נותן פתרון בריא להמשך העשייה בחברת שותפים.
להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).
מעניק כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועית.
מכלול כיסויים ביטוחיים להגנת העסק ממגוון סיכונים. מניזקי רכוש, צד ג’, אחריות מקצועית, סייבר, אובדן רווחים ועוד.