נכסים בלתי סחירים

בעמוד זה נסביר על מרכיב חשוב אשר תופס תאוצה במסלולי ההשקעה השונים הקיימים היום בשוק – נכסים לא סחירים.

כיום, חברות הביטוח ובתי ההשקעות מנהלים בפוליסות חיסכון פרטיות, בקרנות השתלמות ובקופות גמל וקרנות הפנסיה, רכיב לא סחיר בין 0% – 40%. ההחלטה נעשית בהתאם למדיניות החברה ולסוג התוכנית. השימוש בנכסים בלתי סחירים נעשה על מנת לייצב את התנודתיות הקשורה בהשקעת כספים בשוק ההון. השימוש באפיק השקעה זה מספק הגנה מפני תנודות השוק ומניב תשואות גבוהות למשקיעים.

מהם אותם נכסים? מהם היתרונות והחסרונות שבהחזקתם?

מדובר בנכסים שאינם נסחרים בשוק ההון ובד”כ אין גישה אליהם בלחיצת כפתור.
נכסים בלתי סחירים יכולים להיות השקעות ישירות בתשתיות ובנדל”ן (נדל”ן מניב ונדל”ן מימוני), השקעות בקרנות השקעה פרטיות, מתן אשראי לא סחיר, קרנות הון סיכון וכד’. כיום, חלק משמעותי בתיק מסוג זה בחברות הביטוח, מושקע בנכסי נדל”ן מסחרי בארץ ובעולם וכן בהלוואות מסחריות.

היתרונות בהחזקת נכסים בלתי סחירים:

  • פיזור סיכון – נכסים לא סחירים מאפשרים למשקיעים מצד אחד להרכיב תמהיל השקעות מפוזר הרבה יותר ומצד שני מסוכן הרבה פחות.
  • הקטנת חשיפה ללווים דומיננטיים – שוק האג”ח בישראל מאופיין בריכוזיות גבוהה, באמצעות פעילות אשראי בלתי סחיר ניתן להגיע ללווים חזקים אחרים בשוק הישראלי אשר לא מנפיקים אג”ח בשוק הסחיר.
  • קבלת ביטחונות – אג”ח המונפקות בבורסה, מונפקות ללא ביטחונות או אמות מידה פיננסיות (קובננטים). לעומת זאת, פעילות אשראי בלתי סחיר מגובה בביטחונות והתניות אשר מעניקות ביטוח להשקעה הרלוונטית.
  • תשואה יציבה לאורך זמן – השקעות בנכסים לא סחירים (נדל”ן, אשראי, קרנות וכדומה) מעניקות תשואה ריאלית גבוהה, יציבה ובטוחה לאורך זמן. בשנים האחרונות, על בסיס הידע המקצועי של הגופים המוסדיים, השקעות בנכסים לא סחירים יצרו לעמיתים תשואה של כ – 7%-12% לשנה.

החסרונות בהחזקת נכסים בלתי סחירים:

  • סיכון ענפי– חלק משמעותי מהחלק הלא סחיר מושקע בנכסי נדל”ן מסחרי. ירידה במחירי נכסים אלו תשפיע לרעה על החוסכים.
  • סיכון הריבית– כל עוד התשואות חסרות הסיכון (הנגזרות מהריבית) בארץ ובעולם במגמת ירידה הרי ששערוך הנכסים יעלה, אולם כאשר התמונה מתהפכת והתשואות עולות שערוך הנכסים עלול לרדת ולפגוע בחוסכים.

נכסים בלתי סחירים – מרכיב הכרחי בתיק ההשקעות שלך

כפי שציינו, נכסים בלתי סחירים אינם ניתנים להשקעה דרך תיק ההשקעות בבנק ,אלא באמצעות פוליסות החיסכון, תיקון 190, גמל להשקעה או השקעה ישירה בנכס בלתי סחיר.
מרכיב זה, יכול להוות עוגן בטיחותי משמעותי, להשקעות שכבר קיימות לך בשוק ההון.
תיק השקעות המורכב כולו מהשקעות בשוק ההון ,הינו בעל סיכון גבוה למדי ופיזור נמוך מאד וכל ירידה בשוק ההון מורגשת משמעותית.

לעומת זאת, חשיפה לנכסים בלתי סחירים בהיקף של כ – 20%-40% בתיק ההשקעות שלך, מהווה אפשרות כדאית ומומלצת להשקעה, אשר בשילוב אפיקי השקעה נוספים, יהוו עוגן בטיחותי בהנחה ויהיו נפילות בשוק ההון ואף יצברו תשואה מכובדת למדי שתאזן ירידות בשווקים.

חשוב לזכור: כדי ליהנות מהשקעה בעלת תשואה גבוהה אך יחד עם זאת, גם מביטחון ושקט נפשי, שילוב נכסים בלתי סחירים הוא הפתרון האידיאלי – פיזור רחב ויציבות לאורך זמן . כל אלו מקטינים את השפעת התנודתיות ממנה סובל שוק ההון.

אנו המחלקת הפיננסים של סוכנות אגם פתרונות נשמח להיפגש איתך ולעשות בחינה מקיפה של תיק ההשקעות שלך לצורך בחינת סיכונים, בחינת אפיקי השקעה  וביצוע התאמות למקסום הביצועים וגידור הסיכון שלך.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

באמצעות אגם פתרונות אתה יכול לפתוח חשבון כמו שרק המיליארדרים והגדולים יכלו עד עתה. 

IRA

קופת גמל בניהול אישי (IRA – Individual retirement account), היא קופת גמל/השתלמות שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך עצמו, או על ידי גוף מיופה כח.
סדר ושליטה בתוכניות קיימות. בדיקת אלטרנטיבות, האם קיים כפל ביטוח? ניתוח הסיכונים לעומת מערך הביטוח הקיים.
ניהול סיכונים ומערך השקעות תכנון פיננסי חכם. מותאם בדיוק בשבילך!
תוכנית חיסכון פיננסית היא מכשיר מצויין לחיסכון והשקעה. אינכם צריכים להיות מומחים בהשקעות. היא מתאימה לכל אחד ולכל סכום.
מה זה נכסים בלתי סחירים? מה היתרונות? חסרונות? כיצד משקיעים בנכסים לא סחירים?