חסכון לבעלי שליטה

מעמדו של שכיר בעל שליטה שונה בהיבטים רבים ממעמדו של שכיר “רגיל”. תקנות מס ההכנסה במתכונתם הנוכחית יוצרות קיפוח בהטבות הניתנות בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני של שכיר בעל שליטה בהשוואה להטבות של שכיר רגיל.
יחד עם זאת, על מנת ששכיר בעל שליטה ידאג לעצמו ולכיסוי פנסיוני התואם את מעמדו הוא חייב להכיר את התקרות וההגבלות החלות עליו וכמו כן להכיר את האפשרויות העומדות לרשותו.

למה חשוב להתייחס בתכנון החיסכון לבעל השליטה?

 1. הפקדות חודשיות המוכרות לצורכי מס עבור שכיר בעל שליטה: יש לקחת בחשבון את תקרות המותרות לעניין מס ההכנסה לגבי שכיר בעל שליטה. כאשר באים לתכנן את ההפקדה לאפיקים אלו יש להתחשב בתקרות הרלוונטיות לצורך ניצול אפקטיבי של הטבת המס, .
 2. היות ותקרת ההפקדה אינה מייצגת לרוב את הכנסותיו בפועל של בעל השליטה מומלץ לחסוך/ לדאוג לצבירה נוספת (מעבר לתקרות) במסגרת חלופות חסכון אחרות
 3. לבעלי שליטה ישנם שיקולים נוספים שאינם קשורים להטבות מס כגון: שותפים, משקיעים, דור ממשיך וכו’. בתכנון החיסכון של בעל השליטה חובה על המתכנן לבחון את מכלול הצרכים והשיקולים הפיננסיים והאישיים של בעל השליטה ולבנות לו מעטפת פיננסית בהתאם למשתנים ולצרכים השונים.

אפשרויות להפקדה לבעל שליטה (שנת 2021) –

אפשרות ראשונה:

 1. הפקדה במסגרת החברה, ע”ח פיצויים בלבד, סך של עד 1,028 ₪ לחודש (12,340 ₪ לשנה).
 2. הפקדה ע”י בעל השליטה לקופת גמל כעמית עצמאי 16% משכר 17,400 ₪ בחודש, דהיינו 2,784 ₪ בחודש שהם 33,408 ₪ בשנה.
 3. המעסיק יכול להפקיד ע”ח ביטוח אובדן כושר עבודה עד לשיעור של 2.5%מההכנסה, הכוללת שכר ודיבידנד ( ו/או רווח לא מחולק ) וזאת עד לתקרת שכר של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 26,378 ₪).
 4. ע”מ להתאים בצורה המיטבית את מבנה ההפקדות יש לבחון את מבנה השליטה בחברה ישנן אפשרויות נוספות שניתן לדון בהן בעת פגישת יעוץ שלנו.
 5. בעת עזיבת עבודה או פיטורין יהיה ניתן עדיין לקבל השלמת פיצויים מהחברה, כהוצאה מוכרת.

אפשרות שניה:

 1. הפקדה במסגרת החברה, ע”ח תגמולים של 2.5 פעמים שמ”ב (עד 26,378 ₪).
 2. פיצויים בלבד, סך של עד 1,028 ₪ לחודש (12,340 ₪ לשנה).
 3. הפקדה ע”י בעל השליטה לקופת גמל כעמית עצמאי 5% משכר 8,700 ₪ בחודש, דהיינו 435 ₪ בחודש.
 4. המעסיק יכול להפקיד ע”ח ביטוח אובדן כושר עבודה עד לשיעור של 2.5% מההכנסה, הכוללת שכר ודיבידנד וזאת עד לתקרת שכר של 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק (כיום 26,378 ₪).
 5. על מנת להתאים בצורה המיטבית את מבנה ההפקדות יש לבחון את מבנה השליטה בחברה – ישנן אפשרויות נוספות שניתן לדון בהן בעת פגישת יעוץ שלנו.
 6. בעת עזיבת עבודה או פיטורין יהיה ניתן עדיין לקבל השלמת פיצויים מהחברה, כהוצאה מוכרת.

סוכנות אגם פתרונות מתמחה בפתרונות לבעלי שליטה ופורשים. לזכותנו עומדות שנים רבות של ניסיון רב בתחום. אנו מלווים עשרות שנים בכירים ובעלי שליטה ודואגים להיות מעודכנים בכל השינויים והרגולציה בתחום. נשמח לקבוע עמכם פגישת ייעוץ לצורך התאמת החיסכון ובניית מעטפת הגנתית לבעל השליטה ומשפחתו.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

באמצעות אגם פתרונות אתה יכול לפתוח חשבון כמו שרק המיליארדרים והגדולים יכלו עד עתה. 
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.
ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית, כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים והוא נותן פתרון בריא להמשך העשייה בחברת שותפים.
להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).

IRA

קופת גמל בניהול אישי (IRA – Individual retirement account), היא קופת גמל/השתלמות שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך עצמו, או על ידי גוף מיופה כח.
מעניק כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועית.