חסכון והגנה לעצמאי

עצמאי בניגוד לשכיר שלו דואג המעסיק, מחויב לדאוג לעצמו בכל הקשור להפרשות פנסיוניות לגיל פרישה.
החל משנת 2017 נכנס לתוקפו חוק ההסדרים הכולל מספר תיקוני חקיקה שמכונים “פנסיה חובה לעצמאים” / “אבטלה לעצמאים” / “חסכון וסיוע לעצמאים.” תיקוני החקיקה באים להסדיר את חובת הפרשת העצמאי לחיסכון פנסיוני ומתייחסים לנקודות הבאות:
• חובת עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה (קופת גמל לחסכון / ביטוח מנהלים / קרן פנסיה). להלן: “קופת גמל לקצבה”.
• עצמאי יוכל לממש חלק מהכספים שנצברו לו במקרה של סגירת העסק בדומה לכספי פיצויים של שכיר.
• הפחתת מדרגות ביטוח לאומי החלות על כל עצמאי ובמיוחד עצמאים בעלי הכנסות נמוכות.

על מי חל חוק קרן פנסיה לעצמאים?

החוק קובע שעל כל עצמאי להפקיד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם להכנסה שלו, בדומה לשכירים.
החוק חל על עצמאי שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה.
יש פטור מהפקדות לקרן פנסיה לעצמאי שעונה על אחד מהמקרים המפורטים:
• אם בתום שנת המס, החל ב-31.12 של כל שנה, התקיים אחד מאלה:
o טרם חלפו 6 חודשים מיום שנרשם כעוסק מורשה או עוסק פטור
o גילו צעיר מ- 21 שנים
o הגיע לגיל 60
• או אם גילו היה 55 ומעלה כאשר החוק נכנס לתוקף ב – 1.1.17. כלומר, נולד לפני 31.12.1961

מה סכום המינימום שחייבים להפקיד לקרן פנסיה לעצמאים נכון ל – 2020:

סכום ההפקדה לקרן פנסיה נקבע לפי ההכנסה החייבת שהיא – הכנסות פחות הוצאות (מוכרות) ומתחלק למדרגות:

  • עבור הכנסה בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 4.45%. השכר הממוצע נקבע על ידי הביטוח הלאומי ב-1.1. מידי שנה. השנה ביטוח הלאומי קבע ב- 1.1.20 כי השכר הממוצע עומד על 10,551 ש”ח. אם כך, עד גובה הכנסה של 5,275.5 ש”ח, יש להפקיד 4.45% שהם 237 ש”ח לחודש, שהם 2,844 ש”ח לכל 2020.
  • עבור הכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%. כלומר, על ההכנסה מ- 5,276 ועד 10,551 ש”ח. סכום זה מגיע עד 662 ש”ח נוספים לחודש.
  • לגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק, אין חובת הפקדה.

לדוגמא, מי שמרוויח 7,500 ש”ח, ישלם 4.45% עבור 5,275.5 ש”ח (כלומר 237.4 ש”ח לחודש) ועוד 12.55% מתוך שאר ה- 2,224.5 ש”ח (שהם 279 ש”ח לחודש). סה”כ הפקדה חודשית של 516.5 ש”ח המסתכמים בהפרשה שנתית של 6,198 ש”ח.

נקודות חשובות:

  • את ההפקדות לביטוח הפנסיוני יש להפקיד עד תום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים.
  • עובד עצמאי זכאי להטבות מס בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
  • עצמאי רשאי להפקיד סכומים נוספים לביטוח פנסיוני מעבר לסכומים הקבועים בחוק, וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה שלו וכן ליהנות מהטבות מס נוספות.
  • בנוסף מומלץ לעצמאי להפקיד תשלומים לקרן השתלמות לעצמאים, וליהנות מהטבות מס נוספות.

אנו בסוכנות אגם פתרונות ממליצים לכל עצמאי לבצע בדיקה מקיפה ולוודא מצד אחד שהוא עומד בקריטריונים החלים עליו ומצד שני לבדוק את מגוון הפתרונות הקיימים בשוק תוך מקסום הטבות המס להן הוא זכאי. אנו מלווים מאות עצמאים במשך עשרות שנים ונשמח לייעץ וללוות גם אתכם בנושא.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

משכנתא הפוכה היא הלוואה הניתנת לך בעבור שעבוד נכס. ההלוואה היא לכל מטרה ואין צורך להחזיר אותה במועד ידוע מראש.
תאריך היציאה לגמלאות מהווה נקודת זמן משמעותית ביותר עבור האדם הפורש. ההכנה לפרישה כוללת בניה חדשה של תקציב שוטף ותקציב להוצאות חד פעמיות, תזרים חודשי מתוכנן לפרישה מוצלחת.
פריסת מענק פרישה ופיצויים חייבים במס. בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, מומלץ לשקול לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס
פיצויים בקופות. השלמת חוב ותק פיצויים. פדיון ימי מחלה. פיצוי בגין אי הודעה על פרישה. מענק שנים עודפות. מענק הסתגלות. דמי שתיקה.
במידה והגעת לגיל פרישה אשה 62, גבר 67 – בדוק זכאותך להטבת מס משמעותית!!!
מהי צוואה? איך עורכים צוואה? מה זה יפוי כח מתמשך? חשוב לכולם!!!