השקעות אלטרנטיביות

השקעה אלטרנטיבית כשמה כן היא השקעה שהיא אלטרנטיבית להשקעה הרגילה בשוק ההון. מוצרי ההשקעה השונים נבדלים בניהם ברמת פוטנציאל התשואה, רמת הנזילות, רמת הביטחונות, רקורד מנהלי הקרן וכו’. עולם ההשקעות האלטרנטיביות  הולך ומתפתח בצורה מואצת בשנים האחרונות. לקוחות מחפשים אפיקי השקעה מעניינים, חדשניים ושונים. יחד עם זאת, פעמים רבות אין ללקוח הקצה את הכלים והידע הנכון בהתנהלות הפיננסית בעולם הזה ועובדה זו עלולה לגרום להפסד כספים ומפח נפש.

אנחנו בסוכנות אגם פתרונות בעלי ניסיון רב בתחום ההשקעות. אנו יודעים לבצע ברור צרכים מקיף ולאחר מכן לתת המלצה המותאמת לאופי וצורכי המשקיע. לרוב, נבצע שילוב בין השקעה בשוק ההון למוצרים אלטרנטיביים לצורך מיקסום רווחים וגידור סיכונים.   


סוגי מוצרי השקעה אלטרנטיביים:

קרנות פרייבט אקוויטי

קרן פרייבט אקוויטי היא קרן השקעות פרטית, שהוקמה במטרה לרכוש חברות או נכסים שיש להם פוטנציאל השבחה, או נמצאים במצוקה במגמה לשפר את רווחיותם ואז לממש את ההשקעה בהם. מאחורי השם פרייבט אקוויטי מסתתרים סוגים שונים של קרנות השקעה, הנבדלות בגודל החברות שבהן הן משקיעות, בשלב מחזור החיים של החברות שאליהן הן נכנסו, בסוג הנכסים ובאופי ההשקעה.
הגוף שמקים ומנהל את הקרן הוא השותף הכללי.

קרנות נדל”ן

קרנות שמשקיעות בנדל”ן מניב, כמו בנייני משרדים ובנייני דירות באזורים מבוקשים, מרכזים לוגיסטיים, מעונות סטודנטים,  מלונות, מרכזי דיור מוגן וכו’. מאפשרות למשקיעים ליהנות מהידע של גורמים מקצועיים בתחום, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל”ן. בנוסף, מדובר בקרנות שמאפשרות פיזור של ההשקעה בנכסי נדל”ן רבים, ביחס לסיכון הגדול שבהשקעה בנכס אחד.

לדוגמא -בתחום המשרדים והמרכזים המסחריים, בחלק גדול מהמקרים נעשות עסקאות שבהן שיעורי התפוסה נמוכים יחסית, וישנו צפי להגדלתם ועקב כך להגדלה של ההכנסה השוטפת מאותו נכס. בתחום המגורים, מרבית העסקאות הן רכישה של נכסים מניבים שאינם מנוהלים היטב ויש בהן יכולת השבחה לאחר שיפוץ, תוך העלאת שכר הדירה. הקרנות נבדלות ביניהן באזור השקעה (ישראל, ארה”ב, אירופה), הסכום הנדרש להשקעה, פרק הזמן שהכסף נדרש להיות סגור, רמת הביטחונות ועוד.

קרן חוב (בעיקר הלוואות לנדל”ן)

קרנות חוב מעניקות אשראי לחברות לצורך השקעה בתחום הנדל”ן באמצעות נכסי נדל”ן המשועבדים לטובת הקרן כנגד המימון. הליך הבדיקה, החיתום והעמדת ההלוואות נעשה במתכונת בנקאיות ובדומה לתהליך המקובל, אך בסכומים נמוכים יותר ובמהירות המאפשרת ליזמים הוצאה לפועל של השקעות אטרקטיביות.

בשנים האחרונות גדלה פעילות הנדל”ן המסחרי הממומנת על-ידי גופי אשראי חוץ-בנקאיים. הבנקים המסחריים מפחיתים את פעילות בתחום מימון לנדל”ן וזאת בעיקר בשל הגדלת דרישות ההון ושינויים רגולטוריים אחרים. כיום יש מספר קרנות המתחרות בתחום. יתרון ההשקעה ברוב הקרנות הוא היכולת לקבל ריבית שוטפת חודשית / רבעונית לצורך ניהול תזרים.

קרנות נדל”ן יזמי

קרן נדל”ן יזמי היא למעשה קבוצת משקיעים המשתפים פעולה ברכישת נכסי נדל”ן שטרם נבנו. כל משקיע הינו בעל זכויות בנכסי הנדל”ן באופן פרופורציונלי לחלקו בהשקעה. ההון שמגייסת קרן הנדל”ן מחבריה משלים ליזם את ההון עצמי שהוא זקוק לו על-מנת לקבל מהבנק מימון לבנייה.

קרן גידור

קרן גידור היא קרן המשתמשת במגוון כלים פיננסיים מורכבים כדי למקסם את סיכויי הרווח בכל מצב של השוק. היא בעצם “מגדרת” את הרווחים וההפסדים ומכאן נובע שמה. אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן היא עושה זאת היא דרך השקעה בשוק ההון באמצעות רכישת אופציות או מכירה בחסר. הקרן איננה סחירה וכפופה לפחות רגולציה בהשוואה להשקעות אחרות. מדובר באלטרנטיבה שלרוב אפשרית בסכומי השקעה גבוהים יחסית.

יש לציין –  כיום ניתן דרכנו להשקיע כל סכום בקרן השתלמות /קופת גמל, במסלול השקעה המורכב מקרנות גידור.

קרן הלוואות חברתיות  P2P

השקעה בפלטפורמות חברתיות המאפשרות לאנשים פרטיים להלוות כסף לאנשים אחרים. המלווה הוא למעשה משקיע שנהנה משיעורי ריבית משתלמים, מאחר שנחסך ממנו תיווך הבנק. הקרנות הללו מספקות צינור אשראי להלוואות מסוג זה בפיזור רחב, שנועד לצמצם את סיכוני ההפסד.

כיצד משלבים בין ההשקעות? מה נכון לעשות? איזה אפיקי השקעה אלטרנטיביים נכונים לשילוב ואיך מוודאים שאכן מדובר בקרן מומלצת או באפיק השקעה לגיטימי? פנו אלינו למחלקת הפיננסים של סוכנות אגם פתרונות לצורך ליווי מקצועי והכוונה. תשקיעו נכון.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מה זה נכסים בלתי סחירים? מה היתרונות? חסרונות? כיצד משקיעים בנכסים לא סחירים?
באמצעות אגם פתרונות אתה יכול לפתוח חשבון כמו שרק המיליארדרים והגדולים יכלו עד עתה. 

IRA

קופת גמל בניהול אישי (IRA – Individual retirement account), היא קופת גמל/השתלמות שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך עצמו, או על ידי גוף מיופה כח.
סדר ושליטה בתוכניות קיימות. בדיקת אלטרנטיבות, האם קיים כפל ביטוח? ניתוח הסיכונים לעומת מערך הביטוח הקיים.
ניהול סיכונים ומערך השקעות תכנון פיננסי חכם. מותאם בדיוק בשבילך!
תוכנית חיסכון פיננסית היא מכשיר מצויין לחיסכון והשקעה. אינכם צריכים להיות מומחים בהשקעות. היא מתאימה לכל אחד ולכל סכום.