ביטוח חיות מחמד

עיקרי התוכנית


הצורך הביטוחי:
מתן מענה ביטוחי לחיות המחמד, בפוליסה ייחודית ומקיפה המאפשרת ללקוח להעניק לחיית המחמד שלו, את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ובראש שקט בעת תאונה או מחלה.

 

יתרונות המוצר:
הפוליסה מיועדת לביטוח כלבים וחתולים השייכים למבוטח, ומאפשרת לחיית המחמד את הטיפול הרפואי הטוב ביותר המגיע לה בעת תאונה או מחלה, והכוללת את הכיסויים הבאים:

*כיסוי להחזר הוצאות רפואיות עקב תאונה או מחלה שארעה לחיית המחמד כגון: טיפולים רפואיים, ניתוחים, אשפוזים, תרופות, צילומים ובדיקות מעבדה, אשר נעשו לחיית המחמד עקב מקרה הביטוח:
-עד לסכום של 17,000 ₪ למקרה בודד ועד 20,000 ₪ לכל תקופת הביטוח, עבור טיפולים רפואיים, בדיקות מעבדה, אשפוז ובדיקות הדמיה – עקב תאונה או מחלה.
-עד לסכום של 1,329 ₪ לשנה בגין תרופות, אשר נתנו לחיית המחמד בהוראת רופא המטפל, בגין מקרה הביטוח.


*אחריות כלפי נזק לצד שלישי – עד לתקרה של 700,000 ₪.
ניתן להרחיב כיסוי זה עד לתקרה של 1.4 מיליון ₪ – בתוספת תשלום.


*פיצוי כספי בשל מות חיית המחמד כתוצאה מתאונה – בסכום של 2,658 ₪ בגין מוות מתאונה לחיית מחמד גזעית,
ו- 1,300 ₪ לחיית מחמד שאינה גזעית.


*ניתן לרכוש כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בלבד, ללא כיסוי להוצאות רפואיות לחיית המחמד וללא כיסוי מוות מתאונה.


*ניתן לטפל אצל וטרינר לבחירת בעל הפוליסה גובה ה.ע 250 ש”ל למקרה.


מה חשוב לדעת?
*ניתן לבטח חיות מחמד אשר גילן ביום תחילת הביטוח הינו, 4 חודשים לפחות ולא יותר משמונה שנים, ובתנאי שמצבן הבריאותי היה תקין ביום תחילת הביטוח.


*לא ניתן לבטח כלבים מסוג הגזעים הבאים: אמסטף, דוברמן, רוטווילר, בול טרייר, פיטבול, סטפנרדשייר, דוגו ארגנטינו, רועה קווקזי, רועה תורכי, פילה ברזילרו, טוסה


*בביטוח שנערך לראשונה, קיימת תקופת המתנה. הכיסוי נכנס לתוקף רק בתום תקופת ההמתנה כמפורט להלן:
לגבי אירוע של תאונה לחיית המחמד – 72 שעות מיום הגעת טופס הצעת הביטוח לחברה
לגבי אירוע של מחלה לחיית המחמד – 14 ימים מיום הגעת טופס הצעת הביטוח לחברה


*בביטוח מורחב הכולל מוות של חיית המחמד, יפקע תוקף הפוליסה עם שיפוי המבוטח בשל מות חיית המחמד מתאונה,
ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה


*במקרה של תביעה, על המבוטח להודיע מיידית לחברה ולהמציא לה טופס תביעה ממולא בהתאם למקרה, בצרוף
חשבוניות וקבלות מקוריות


*הכיסוי על פי הפוליסה תקף בגבולות מדינת ישראל, לרבות השטחים המוחזקים ע”י צה”ל ולמעט בשטחי האוטונומיה


*פרמיה לפוליסה הכוללת כיסוי הוצאות רפואיות וגבול אחריות כלפי צד שלישי עד לגובה של 700,000 ₪ הינה:
*1,030 ₪ בגין כלב רגיל
*831 ₪ בגין חתול

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

ביטוח בריאות – כי בגורל לא משחקים!
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
ביטוח נסיעות לחו”ל מגן עלינו מפני הוצאות כספיות גבוהות שעלולות להיגרם בזמן השהייה בחו”ל.
הפתרון המושלם לבעלי נכסים: ביטוח מקיף לשכירות קצרת מועד/ שכירות בשיטת Airbnb ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות.
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.