ביטוח חיות מחמד

עיקרי התוכנית


הצורך הביטוחי:
מתן מענה ביטוחי לחיות המחמד, בפוליסה ייחודית ומקיפה המאפשרת ללקוח להעניק לחיית המחמד שלו, את הטיפול הרפואי הטוב ביותר ובראש שקט בעת תאונה או מחלה.

 

יתרונות המוצר:
הפוליסה מיועדת לביטוח כלבים וחתולים השייכים למבוטח, ומאפשרת לחיית המחמד את הטיפול הרפואי הטוב ביותר המגיע לה בעת תאונה או מחלה, והכוללת את הכיסויים הבאים:

*כיסוי להחזר הוצאות רפואיות עקב תאונה או מחלה שארעה לחיית המחמד כגון: טיפולים רפואיים, ניתוחים, אשפוזים, תרופות, צילומים ובדיקות מעבדה, אשר נעשו לחיית המחמד עקב מקרה הביטוח:
-עד לסכום של 17,000 ₪ למקרה בודד ועד 20,000 ₪ לכל תקופת הביטוח, עבור טיפולים רפואיים, בדיקות מעבדה, אשפוז ובדיקות הדמיה – עקב תאונה או מחלה.
-עד לסכום של 1,329 ₪ לשנה בגין תרופות, אשר נתנו לחיית המחמד בהוראת רופא המטפל, בגין מקרה הביטוח.


*אחריות כלפי נזק לצד שלישי – עד לתקרה של 700,000 ₪.
ניתן להרחיב כיסוי זה עד לתקרה של 1.4 מיליון ₪ – בתוספת תשלום.


*פיצוי כספי בשל מות חיית המחמד כתוצאה מתאונה – בסכום של 2,658 ₪ בגין מוות מתאונה לחיית מחמד גזעית,
ו- 1,300 ₪ לחיית מחמד שאינה גזעית.


*ניתן לרכוש כיסוי לאחריות כלפי צד שלישי בלבד, ללא כיסוי להוצאות רפואיות לחיית המחמד וללא כיסוי מוות מתאונה.


*ניתן לטפל אצל וטרינר לבחירת בעל הפוליסה גובה ה.ע 250 ש”ל למקרה.


מה חשוב לדעת?
*ניתן לבטח חיות מחמד אשר גילן ביום תחילת הביטוח הינו, 4 חודשים לפחות ולא יותר משמונה שנים, ובתנאי שמצבן הבריאותי היה תקין ביום תחילת הביטוח.


*לא ניתן לבטח כלבים מסוג הגזעים הבאים: אמסטף, דוברמן, רוטווילר, בול טרייר, פיטבול, סטפנרדשייר, דוגו ארגנטינו, רועה קווקזי, רועה תורכי, פילה ברזילרו, טוסה


*בביטוח שנערך לראשונה, קיימת תקופת המתנה. הכיסוי נכנס לתוקף רק בתום תקופת ההמתנה כמפורט להלן:
לגבי אירוע של תאונה לחיית המחמד – 72 שעות מיום הגעת טופס הצעת הביטוח לחברה
לגבי אירוע של מחלה לחיית המחמד – 14 ימים מיום הגעת טופס הצעת הביטוח לחברה


*בביטוח מורחב הכולל מוות של חיית המחמד, יפקע תוקף הפוליסה עם שיפוי המבוטח בשל מות חיית המחמד מתאונה,
ולא תהיה למבוטח זכות להחזר פרמיה


*במקרה של תביעה, על המבוטח להודיע מיידית לחברה ולהמציא לה טופס תביעה ממולא בהתאם למקרה, בצרוף
חשבוניות וקבלות מקוריות


*הכיסוי על פי הפוליסה תקף בגבולות מדינת ישראל, לרבות השטחים המוחזקים ע”י צה”ל ולמעט בשטחי האוטונומיה


*פרמיה לפוליסה הכוללת כיסוי הוצאות רפואיות וגבול אחריות כלפי צד שלישי עד לגובה של 700,000 ₪ הינה:
*1,030 ₪ בגין כלב רגיל
*831 ₪ בגין חתול

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מכסה אתכם ואת הבנק המלווה מפני נזקים אפשריים בנכס המבוטח.
ביטוח בריאות – כי בגורל לא משחקים!
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
ביטוח נסיעות לחו”ל מגן עלינו מפני הוצאות כספיות גבוהות שעלולות להיגרם בזמן השהייה בחו”ל.
הפתרון המושלם לבעלי נכסים: ביטוח מקיף לשכירות קצרת מועד/ שכירות בשיטת Airbnb ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות.
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.