ביטוח דירקטורים ואנשי משרה

ביטוח דירקטורים/נושאי משרה בעמותה הוא ביטוח אחריות מקצועית המיועדת לדירקטורים ונושאי משרה כגון מנהלים, מנהלים כלליים, מבקרים פנימיים, משנה למנהל הכללי, נשיא חברה, יועץ משפטי של חברה או כל נושא משרה אחר הכפוף ישירות למנהל החברה אשר כיהנו בתפקיד או מכהנים בתפקיד או עתידים לכהן בתפקידים הרשומים כאן ואשר מוגדרים ככאלו במסמכי החברה/העמותה.

מה מכסה ביטוח אחריות דירקטורים?

ביטוח דירקטורים מעניק כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בתנאי שמקרה הביטוח ארע במהלך תקופת הביטוח. כאשר מהות התביעה צריכה להיות כנגד נושא המשרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועיים בלבד. כלומר רק עקב מחדלים, טעויות או רשלנות שנעשו בתוקף תפקידו של נושא המשרה.

הכיסוי הכספי בעת תביעה יכלול עלויות שכר טרחה של עורך דין ושל מומחים והוצאות משפטיות בעת תביעה. הביטוח מכסה תביעות אזרחיות, פליליות ואף מנהליות הקשורות לדירקטור החברה או נושא משרה בכיר בה.

האם יש כיסוי של תביעות בגין יחסי עבודה?

הביטוח מכסה תביעות הנוגעות ליחסי עבודה בין עובד לנושא משרה בין אם העובד הוא עובד לשעבר או עובד נוכחי. הכוונה לתביעות עקב: פיטורין, אי העסקת עובד מסיבות גזעניות או מגדריות או עקב נכות כלשהיא, אי קידום העובד מסיבות לא הוגנות או ראויות, הבטחות שווא לעובד, הטרדת העובד ועוד.

כיסוי בגין תביעות ניירות ערך:
ישנה הרחבה בביטוח אחריות דירקטורים תכסה בגין תביעות הנוגעות לניירות ערך של החברה בין אם מדובר באיגרות חוב של החברה בה נמצא נושא המשרה או בין אם מדובר על מניות החברה. במקרים כאלה יכוסה המבוטח גם כנגד תביעות מצד הרשות לניירות ערך כמו גם אם התביעה הגיעה מחו”ל.

מה ביטוח אחריות דירקטורים אינו מכסה?

 • תביעה הקשורה ליחסי עבודה מצד המבוטח (הביטוח יכסה אך ורק תביעות כנגד נושא המשרה ולא תביעות מטעמו).
 • ניירות ערך והנפקת ניירות ערך בטרם נכנסה הפוליסה לתוקפה. או על ניירות ערך שלא דווחו לחברת הביטוח בזמן.
 • הגנה על המבוטח מפני תביעות של כונסי נכסים או גופים ממשלתיים או משפטיים.
 • כיסוי לנזק שנגרם עקב פעילות גרעינית, אטומית, קרינה מייננת או רדיואקטיבית או מגע עם החומר המסוכן אסבסט.
 • במידה והוגשה תביעה כנגד המבוטח על ידי בעל מניות אחר בחברה – הביטוח אינו מכסה את הוצאות התביעה.
 • כל מעשה שנעשה בזדון ובכוונה תחילה. כמו כן האחריות הביטוחית אינה מכסה תביעות בגין טובות הנאה או רווח אישי שנעשו לא כחוק.
 • לא תחול אחריות ביטוחית בעת או עקב פעילות מלחמתית, טרור, איבה, הפיכה, מרי או השתלטות צבאית.

הרחבות לביטוח אחריות דירקטורים

חברות ביטוח רבות מציעות הרחבות שונות לביטוח הסטנדרטי וכדאי לשקול סעיפים אלו בכובד ראש מאחר ואלה יאלצו את המבוטח לשלם סכום גדול יותר מדי חודש בחודשו אך גם בכוחם להבטיח למבוטח שינה בראש שקט יותר. להלן כמה מן ההרחבות שניתן לעשות לאחריות ביטוח דירקטורים:

 • דירקטור חיצוני –ביטוח המכסה תביעות כנגד דירקטור הפועל בחברה חיצונית, אשר מוכר לחברה המבוטחת ומוגדר ככזה על ידיה ואשר התרשל במהלך תפקידו. הוספת סעיף זה תכסה נזקים והוצאות משפטיות של דירקטור חיצוני.
 • רכוש משותף של בן/ת הזוג – הרחבה זו בעצם מגנה על בן או בת הזוג של המבוטח מפני תביעות. הכוונה היא לכיסוי בגין תביעות הדורשות פיצוי ואשר עלולות להילקח גם מרכושם של בן או בת הזוג החוקיים של המבוטח.
 • עיזבונות ושארים – ניתן להוסיף הרחבה שתגן הן על יורשים והן על העיזבון מפני תביעות המוגשות כנגד המבוטח לאחר מותו. סעיף זה גם יכלול הוצאות כספיות הכרוכות במשפט ושכר טרחה.
 • פרישה לגמלאות – הגנה על המבוטח כנגד תביעות שיגיעו לאחר שיצא לגמלאות
 • הצטרפות חברות בת חדשות –למקרים בהם נוספות חברות בת לחברה המבוטחת לאחר חתימה על ביטוח אחריות דירקטורים. במקרים אלו תכסה הפוליסה מחדלים של אחריות דירקטורים שנעשו בחברת הבת, ללא כוונות זדון ובכפוף לתנאים המשניים של כל חברת ביטוח.
 • יחסי ציבור בעתות משבר ומצוקה – על פי הרחבה זו חברת הביטוח תישא באחריות הביטוחית ותפצה את המבוטח בגין רכישת יועץ ליחסי ציבור אם יש ביכולתו לצמצם את הנזק הנגרם לנושא המשרה המבוטח.

טיפים חשובים

 • חשוב לדווח לחברת הביטוח על כל שינוי שמתרחש בחברה והנוגע להנפקת ניירות ערך ומניות כמו גם על הצטרפותה של חברת בת חדשה.
 • חשוב וכדאי להשוות בין סכומי ההשתתפות העצמית שמחייבות חברות הביטוח השונות כמו גם לתנאים שבעטיים מופעל סעיף ההשתתפות העצמית.
 • לא תמיד מנהלים יהיו מבוטחים בצורה האופטימלית בביטוח דירקטורים וזאת מאחר שאותם מנהלים שתלויה נגדם תביעה זקוקים לאישור של הדירקטוריון שבתורו נסמך על דעותיהם של יועצי ביטוח וניהול סיכונים, הממליצים ומוסרים את חוות דעתם ביחס להיקף הכיסוי. המלצתם עשויה לא לעלות בקנה אחד עם חזונם של הדירקטורים באשר לניהול התקציב של הארגון בכלל ועם התקציב המיועד לביטוח הארגון

לסיכום
ביטוח דירקטורים הוא כיסוי מורכב ורגיש המחייב ליווי של סוכנות רצינית ומקצוענית בתחום. בחירת סוכנות ביטוח ספציפית בכיסוי זה היא קריטית ומחייבת ליווי לכל אורך חיי הפוליסה. אנו בסוכנות אגם פתרונות גאים ללוות לקוחות רבים בתחום בזכות המקצוענות, הבקיאות והיכולת שלנו להתאים כיסויים ספציפית ללקוח. נשמח ללוות אתכם ולתת לכם את הייעוץ המקצועי והרציני ביותר.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

ביטוח בריאות – כי בגורל לא משחקים!
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
ביטוח נסיעות לחו”ל מגן עלינו מפני הוצאות כספיות גבוהות שעלולות להיגרם בזמן השהייה בחו”ל.
הפתרון המושלם לבעלי נכסים: ביטוח מקיף לשכירות קצרת מועד/ שכירות בשיטת Airbnb ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות.
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.