ביטוח אנשי מפתח

מיהם אנשי המפתח?
ביטוח זה מתייחס לקהל מצומצם של אנשים בתוך מערכת ארגונית העונים על קריטריונים מדייקים וחד משמעיים של היותם אנשי מפתח, ציר מרכזי, בארגון בו הם פועלים.
אדם שעליו נאמר כי “אי אפשר בלעדיו, שאין לו תחליף”.

המאפיינים של אנשי מפתח:

  • אדם שעבודתו חיונית והכרחית ומהווה ציר מרכזי המפעיל אנשים רבים נוספים בארגון
  • עובד בכיר, שכיר, בעל כישורים מיוחדים (ידע ספציפי בתחומי הפעילות של החברה).
  • אדם עם קשרים מסחריים אישיים שמהווים בסיס כלכלי לעסק.
  • אדם המזוהה לאורך שנים עם החברה, שעצם נוכחותו מעצימה את המוניטין של החברה.
  • אדם שעצם נוכחותו בחברה – דמותו החברתית והמקצועית – משקפים את יסודות החברה.

ביטוח אנשי מפתח בא להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).
כספי הפוליסה מהווים את הפיצוי הכספי, בגין הפסדים כספיים הנובעים מהפסקת עבודה פתאומית.
הפיצוי הכספי מיועד גם לכיסוי העלויות הכספיות הנגרמות בשל הצורך בהכשרת אדם אחר בתפקיד.

מטרת הביטוח ליצור לחברה מקור כספי כדי לצמצם את הנזקים בגין אירוע בו איש המפתח מפסיק לתפקד. (הנזקים העלולים להיגרם לחברה – למשל הם – פגיעה בפיתוח מוצרים, אובדן ידע ייחודי, אובדן שווקים, אובדן מקורות אשראי, פגיעה בייצור).

בחברות בהן שותפים משקיעים רבים, ביטוח זה הוא חלק מניהול סיכונים מתוכנן ומהווה מקור הגנה על כספי המשקיעים.

ישנם שלושה כללים מרכזיים בביטוח אנשי מפתח:

  1. המבוטח הוא איש מפתח בחברה עפ”י הפרמטרים שצוינו לעיל.
  2. סכום הביטוח מבטא את גובה הנזק העתידי שעלול להיגרם לחברה.
  3. החברה המבטחת היא החברה בה עובד איש המפתח, היא בעלת הפוליסה והיא המוטב.
    חשוב לציין כי נדרשת הסכמת איש המפתח לביטוח זה.

אנו בסוכנות הביטוח אגם פתרונות מתמחים במגוון פתרונות פיננסים ביטוחיים לבעלי שליטה, אנשי מפתח ובכירים. פנו אלינו לקבלת ליווי מקצועי ורציני.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מכסה אתכם ואת הבנק המלווה מפני נזקים אפשריים בנכס המבוטח.
ביטוח בריאות – כי בגורל לא משחקים!
הגנה משפטית מקיפה לנהגים בכל אירוע בכביש.
ביטוח נסיעות לחו”ל מגן עלינו מפני הוצאות כספיות גבוהות שעלולות להיגרם בזמן השהייה בחו”ל.
הפתרון המושלם לבעלי נכסים: ביטוח מקיף לשכירות קצרת מועד/ שכירות בשיטת Airbnb ופלטפורמות אינטרנטיות אחרות.
מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.