ביטוח אנשי מפתח

מיהם אנשי המפתח?
ביטוח זה מתייחס לקהל מצומצם של אנשים בתוך מערכת ארגונית העונים על קריטריונים מדייקים וחד משמעיים של היותם אנשי מפתח, ציר מרכזי, בארגון בו הם פועלים.
אדם שעליו נאמר כי “אי אפשר בלעדיו, שאין לו תחליף”.

המאפיינים של אנשי מפתח:

  • אדם שעבודתו חיונית והכרחית ומהווה ציר מרכזי המפעיל אנשים רבים נוספים בארגון
  • עובד בכיר, שכיר, בעל כישורים מיוחדים (ידע ספציפי בתחומי הפעילות של החברה).
  • אדם עם קשרים מסחריים אישיים שמהווים בסיס כלכלי לעסק.
  • אדם המזוהה לאורך שנים עם החברה, שעצם נוכחותו מעצימה את המוניטין של החברה.
  • אדם שעצם נוכחותו בחברה – דמותו החברתית והמקצועית – משקפים את יסודות החברה.

ביטוח אנשי מפתח בא להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).
כספי הפוליסה מהווים את הפיצוי הכספי, בגין הפסדים כספיים הנובעים מהפסקת עבודה פתאומית.
הפיצוי הכספי מיועד גם לכיסוי העלויות הכספיות הנגרמות בשל הצורך בהכשרת אדם אחר בתפקיד.

מטרת הביטוח ליצור לחברה מקור כספי כדי לצמצם את הנזקים בגין אירוע בו איש המפתח מפסיק לתפקד. (הנזקים העלולים להיגרם לחברה – למשל הם – פגיעה בפיתוח מוצרים, אובדן ידע ייחודי, אובדן שווקים, אובדן מקורות אשראי, פגיעה בייצור).

בחברות בהן שותפים משקיעים רבים, ביטוח זה הוא חלק מניהול סיכונים מתוכנן ומהווה מקור הגנה על כספי המשקיעים.

ישנם שלושה כללים מרכזיים בביטוח אנשי מפתח:

  1. המבוטח הוא איש מפתח בחברה עפ”י הפרמטרים שצוינו לעיל.
  2. סכום הביטוח מבטא את גובה הנזק העתידי שעלול להיגרם לחברה.
  3. החברה המבטחת היא החברה בה עובד איש המפתח, היא בעלת הפוליסה והיא המוטב.
    חשוב לציין כי נדרשת הסכמת איש המפתח לביטוח זה.

אנו בסוכנות הביטוח אגם פתרונות מתמחים במגוון פתרונות פיננסים ביטוחיים לבעלי שליטה, אנשי מפתח ובכירים. פנו אלינו לקבלת ליווי מקצועי ורציני.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.
ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית, כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים והוא נותן פתרון בריא להמשך העשייה בחברת שותפים.
מעניק כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועית.
מכלול כיסויים ביטוחיים להגנת העסק ממגוון סיכונים. מניזקי רכוש, צד ג’, אחריות מקצועית, סייבר, אובדן רווחים ועוד.
הגנה מפני התקפות סייבר.
ביטוח לרכב חשמלי מבוסס על פוליסת ביטוח מקיף לרכב וכולל התייחסויות להיבטים ייחודיים כמו: כיסוי לעמדת טעינה ביתית והתאמת כיסוי שירותי דרך וגרירה למקרים של התרוקנות הסוללה.