ביטוח אחריות המוצר

חוק האחריות למוצרים פגומים (1980) הוא חוק שנחקק על מנת לפצות אדם שרכש מוצר פגום וניזוק בגופו כתוצאה משימוש בו.

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש”מ-1980, על יצרן או כל יבואן, משווק, מטפל, מתקין/מתקן, או מספק מוצרים, אורז מוצרים, גם אם מדובר לגבי מוצר שלם וגם לגבי רכיב או חלקי מוצר, חלה חובה אחריות מוגברת בשל נזק שייגרם עקב שימוש במוצר. האחריות על היצרן חלה גם מכוח פקודת הנזיקין הנמכרים בישראל או בכל מקום אחר בעולם, לכן, במידה והמוצרים משווקים בחו”ל, אזי חשוב ביותר להתאים את הפוליסה לגבולות טריטוריאליים ותחומי הדין שיפוט המתאימים.

גם סוחרי מוצרים המשווקים באינטרנט מחויבים על ידי רוב הפלטפורמות לערוך ביטוח אחריות המוצר.

מה היא פוליסת אחריות המוצר?

פוליסת אחריות המוצר היא פוליסה המכסה את המבוטח בגין תביעות שיוגשו כנגדו בשל אחריותו לפגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות נזק תוצאתי, העלולים להיגרם עקב מוצר אשר יוצר, טופל, שווק, הותקן ועוד, על ידי המבוטח, לאחר שיצא מחזקתו.
תביעות בביטוח זה מכוסות על בסיס יום הגשת תביעה , כלומר , הכיסוי ניתן לתביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) הינה בתקופת הביטוח.

הפוליסה נותנת מענה ביטוחי “וכיס עמוק” להיפרע ממנו (הדבר חיוני במיוחד במקרים בהם החברה המסחרית אינה בעלת ממון רב, או שהינה בתחילת דרכה ויש בתביעה נזיקית כזו בכדי להעיב על המשך פעילותה)

במידה ולא מחדשים את הפוליסה ניתן לחלופין לרכוש תקופה של תקופת גילוי או RUN OFF הנותנת מענה לתביעות עתידיות בשל פעילות העבר עד היום הפסקת הפוליסה/יום הפסקת הפעילות המבוטחת.
חובה לחדש את הביטוח מדי שנה ולשמור על רצף הכיסוי וזאת כדי להימנע ממצב בו המבוטח עשוי להיות ללא כיסוי ביטוחי.
כמו כן, ניתן להרחיב את הפוליסה לכיסוי השבת מוצרים RECALL להרחיב כיסוי עבור משווקי המבוטח, לשלב את הביטוח עם מוצרים נוספים כגון ביטוח צד שלישי, אחריות מקצועית ורשלנות רפואית, הכל לפי הנדרש.

אנו בסוכנות הביטוח אגם פתרונות נשמח ללוות אתכם בכל הקשור להתאמת הפוליסה הספציפית למוצר הספציפי אותו תרצו לבטח.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

מספק הגנה רחבה על בעלי מקצועות חופשיים וספקי שירות שונים בפני תביעות נזיקין המוגשות נגדם בגין רשלנות מקצועית.
ביטוח שותפים בא למנוע טלטלה עסקית, כלכלית וחברתית עקב מות אחד השותפים והוא נותן פתרון בריא להמשך העשייה בחברת שותפים.
להבטיח פיצוי כספי למפעל, לחברה, לארגון על אובדן איש מרכזי (איש מפתח) בגלל מקרה מוות או נכות (הפסקת עבודה).
מעניק כיסוי כספי בגין תביעה שהוגשה כנגד נושא משרה בעטיו של מחדל או רשלנות מקצועית.
מכלול כיסויים ביטוחיים להגנת העסק ממגוון סיכונים. מניזקי רכוש, צד ג’, אחריות מקצועית, סייבר, אובדן רווחים ועוד.
הגנה מפני התקפות סייבר.