בדיקת תיק

תהליך בדיקת תיק הינו תהליך המרכז את הקיים, ומקנה לך אפשרויות להוזלת הכיסויים הקיימים אם ניתן, נותן דגשים על כיסויים קיימים / שנדרש להוסיף ומציג לך תמונת מצב מלאה על התיק הביטוחי שלך ועל החסכונות הקיימים לך ולבני משפחתך.

כל זאת במטרה להקנות שליטה מלאה והחלטות מקצועיות לעתיד שלך ושל המשפחה שלך.

תהליך זה כולל:

·       ריכוז סכומי ביטוח וכיסויים קיימים בכלל חברות הביטוח השונות.

·       קבלת העתקי פוליסות ובדיקת תנאי הפוליסות כולל החרגות רפואיות במידה וקיימות.

·       הזמנת נתונים מהמסלקה הפנסיונית.

·       ניתוח הנתונים במסלקה הפנסיונית כולל גובה הכיסויים אל מול הכנסה, נזילות הכספים הקיימים וצפי קצבה, המלצות לטיוב הכספים וההפקדות, אל מול ההכנסה הנתונה.

·       סקירה של ניהול סיכונים וכיסויים ביטוחיים קיימים לעומת הכרחיים.

·       בחינת אפשרויות להוזלת הכיסויים הקיימים ומניעת כפלי ביטוח.

·       סקירה על מוצרים וכיסויי ביטוח חדשים באם ישנם.  

מסמכים הנדרשים לבדיקה זו:

נספחים א’ ו ה’ – הרשאה לקבלת מידע מ”המסלקה הפנסיונית” והר הביטוח של משרד האוצר.

בדיקת התוכניות הפנסיוניות הקיימות (קרנות השתלמות, גמל, פנסיה, מנהלים, ביטוחי חיים)

 

 

טופס 8  – ייפוי כוח לחברת הביטוח.

הזמנת העתקי פוליסות פרט (בריאות, סיעודי, תאונות אישיות וכו’)

צילום ת”ז (אם ביומטרית, אז גם את גב ת”ז)

בשנים האחרונות,  יש יותר ויותר פניות  של גופים פרטיים וחברות שונות ללקוחות בהצעה לבצע בחינת תיק ביטוח בחינם. אנו ממליצים לכם לא לשעות לפניות הללו. לצערנו, פעמים רבות מדובר בגופים לא מקצועיים שאינם רואים את טובת הלקוח. אנו נתקלים פעמים רבות בפניה לביטולים של כיסויים ביטוחיים בעקבות ייעוץ לא מקצועי ובמקביל למכירה של מוצרים שאינם נחוצים ללקוח. ביטול של מוצר ביטוחי לא על ידי איש מקצוע השם בראש מעיניו את  המבוטח יכול להוביל לחשיפה של הלקוח ללא ידיעתו!

אנו בסוכנות אגם פתרונות אמונים על הבריאות והחוסן הכלכלי של מבוטחינו ומחויבים לביצוע בדיקה מקצועית, אמינה ובלתי מתפשרת. ביטוח זה לא משחק! אל תתפתו .

פנו אלינו ונדאג לכם.

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

שירותים נוספים שאולי יעניינו אותך

באמצעות אגם פתרונות אתה יכול לפתוח חשבון כמו שרק המיליארדרים והגדולים יכלו עד עתה. 

IRA

קופת גמל בניהול אישי (IRA – Individual retirement account), היא קופת גמל/השתלמות שהכספים הצבורים בה מתנהלים על ידי החוסך עצמו, או על ידי גוף מיופה כח.
סדר ושליטה בתוכניות קיימות. בדיקת אלטרנטיבות, האם קיים כפל ביטוח? ניתוח הסיכונים לעומת מערך הביטוח הקיים.
ניהול סיכונים ומערך השקעות תכנון פיננסי חכם. מותאם בדיוק בשבילך!
תוכנית חיסכון פיננסית היא מכשיר מצויין לחיסכון והשקעה. אינכם צריכים להיות מומחים בהשקעות. היא מתאימה לכל אחד ולכל סכום.
מה זה נכסים בלתי סחירים? מה היתרונות? חסרונות? כיצד משקיעים בנכסים לא סחירים?