רכישת הגדרה עיסוקית בקרן הפנסיה לעובדי בנק ישראל

עמיתי קרנות הפנסיה אמנם מכוסים בכיסוי בסיסי של פנסיית נכות (כיסוי למקרה אבדן כושר עבודה( ופנסיית שאירים )כיסוי למקרה פטירה(

אך בהרבה מקרים זה לא תמיד מספיק. 

מטריה לעיסוק ספציפי – במקרה של אובדן כושר עבודה אשר במהלכו 

יוכל המבוטח לעסוק בעיסוק סביר אחר, קרן הפנסיה תדחה את תביעת פנסיית הנכות. המטריה לעיסוק ספציפי תכסה את העמית בהתאם לעיסוקו הספציפי!

לקבלת פרטים נוספים – פנה אלינו!