הטבות ייחודיות בביטוח המשכנתא לשכונות החדשות בבית שמש