הטבות ייחודיות בביטוח המשכנתא לשכונות החדשות בבית שמש

מיועד לפצות את בעל הנכס במקרים כגון: שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע , נזקי מים, פריצה, פגיעה בזדון וכו’ כולל נזקים לצד שלישי.
אנו ב סוכנות הביטוח אגם פתרונות ממליצים מאוד לרכוש הרחבה ל”ביטוח שווי קרקע”. הרחבה כזו תיתן את המענה המדויק והמלא בנזק לדירה בבית משותף. במצב זה חברת הביטוח משלמת את ערך המבנה והקרקע , כלומר, את שווי הדירה כולה.
הרחבה זו רלוונטית רק למבוטחים שדירתם היא חלק מבית משותף.

עלות הביטוח : כ - 650 ₪ לשנה לכל 1,000,000 ₪

אשמח לשמוע פרטים נוספים!