בדיקה ייחודית מצילת חיים לעובדי בנק ישראל

אנו שמחים להנגיש עבורכם בדיקה ייחודית חדשנית וממוקדת, פותחה לאחרונה בשיתוף עם מכון ויצמן, המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת לגיבוש אסטרטגיה טיפולית תרופתית במקרה של מחלת הסרטן.  ובכך, מונעת טיפולים שאינם מועילים הגורמים לתופעות לוואי והוצאות מיותרות.

לעיתים התרופה הנדרשת לטיפול בבעיה הרפואית, אינה כלולה בסל התרופות הממלכתי, ועלותה עלולה להגיע לסכומים גבוהים מאוד. על מנת לא להגיע חלילה למצב שבו יקשה עליך לעמוד בהוצאה, כדאי שיהיה לך ביטוח לתרופות שאינן
בסל ובדיקות גנטיות, שיעניק לך גב כלכלי ויאפשר לך לבחור את התרופה המתאימה לך ביותר מבין התרופות המאושרות בארץ ובעולם.

סל התרופות של מגדל הוא מהרחבים בישראל וכולל תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי המאושרות
בישראל ובמדינות מערביות נוספות וכן תרופות בהתאמה אישית.

 

כיסוי התרופות ניתן עבור:
*תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות – המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה”ב, באיחוד האירופי
ובעוד 6 מדינות נוספות.
*תרופות הכלולות בסל הבריאות – המאושרות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח בישראל, בארה”ב, באיחוד האירופי ובעוד
6 מדינות נוספות, אך התוויתן בסל הבריאות, אינה תואמת את הצורך הרפואי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח.
*תרופות המוגדרות כ- OFF-LABEL לכל מחלה – תרופות שלא אושרו לשימוש הנדרש, אך הוכרו כיעילות לטיפול במצבו
הרפואי של המבוטח, כמפורט בפוליסה.
*תרופות יתום – תרופות למחלות נדירות אשר הוכרו כתרופת יתום בישראל ו/או על ידי הרשויות המסומכות באחת או יותר
מהמדינות המוכרות.

 

ובנוסף, תרופות בהתאמה אישית שינתנו במקרים הבאים:
*ניתן אישור לייבא תרופה למבוטח על פי הנחיות הקבועות בחוק) תקנה 29 א 3 לתקנות הרוקחים).
*התרופה נמצאה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנטית.
*במקרה של סכנת חיים, במקרה בו רופא מומחה בכיר קבע, כי התרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך שני פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים וכי התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בה.

 

סכום ביטוח מירבי
סך של 2,000,000 ₪ המתחדש בכל תקופת ביטוח.
ובנוסף, עבור תרופה מיוחדת, סך של 50,000 ₪ לחודש ועד 800,000 ₪ לכל מחלה (ולא לתקופת ביטוח)
התוכנית אינה כוללת השתתפות עצמית, ותרופות שעלותן מעל 300 ₪ (ובתרופות בהתאמה אישית 800 ₪),
יכוסו במלואן מהשקל הראשון.

כיסויים נוספים במסגרת התוכנית:
החזר עבור ההשתתפות העצמית ששולמה בשב”ן, עבור תרופה שלא בסל הבריאות המכוסה בתוכנית השב”ן.
כיסוי לשירות או הטיפול הרפואי הנלווה למתן התרופה עד ל 300- ₪ ביום, ועד 60 יום לכל מקרה ביטוח.
הגדלנו את תקרת הסכום עבור ביצוע בדיקות גנטיות לכל מחלה ל- 40,000 ש”ח
כיסוי עבור בדיקות גנטיות לאיפיון והתאמת טיפול במחלה (לא רק סרטן) הכולל: החזר הוצאות בדיקות גנטיות, התייעצות עם גנטיקאי, התייעצות עם פרמקולוג. עד 80% מההוצאה ולא יותר מסך של 40,000 ש״ח.

לקבלת פרטים נוספים – פנה אלינו!