פתרונות ביטוח מגוונים

 • ביטוח אחריות מקצועית לדולה – תומכת לידה
 • ביטוח ליועץ זוגי / מטפל זוגי
 • ביטוח למאמן כושר
 • ביטוח להשכרת דירות לטווח קצר וביטוח AirBnb
 • ביטוח לעסק
 • ביטוח עמותות
 • ביטוח בית הכנסת
 • ביטוח קהילות
 • ביטוח IT
 • ביטוח לחברות אמריקאיות
 • ביטוח אחריות מוצר רפואי – קנאביס

 • ביטוח ביטחוני

 • ביטוח ליוצרים עצמאיים ואומנים

אגם פתרונות אוהבים למצוא פתרונות!

רוצים לשמוע פרטים נוספים?

* לחלק מהנושאים יגבה שכר טרחה